U bent hier: startpagina

Stichting Katholiek Onderwijs Enschede

De stichting KOE verzorgt voor ruim 4700 leerlingen goed onderwijs op zeventien scholen in de gemeente Enschede, verdeeld over vijftien katholieke basisscholen, één interconfessionele basisschool en een school voor speciaal basisonderwijs.

Ons motto bij deze bijzondere zorg is “BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST.” Hiermee geven wij aan dat wij de kinderen die aan onze scholen zijn toevertrouwd de juiste bagage willen meegeven voor de toekomst.

Hoe geven we de kinderen die juiste bagage mee? Of wel: hoe ziet die bouwsteen er uit? Ons streven is dat elk kind dat de school verlaat, beschikt over de kennis en de vaardigheden die passen bij zijn of haar kwaliteiten. Daarnaast vinden we het onze opdracht om de kinderen te begeleiden naar een volwaardige deelname aan de maatschappij. We schenken daarom op onze scholen ook veel aandacht aan de sociale en de emotionele ontwikkeling van de kinderen. Een veilige, plezierige en uitdagende (werk)omgeving vormt hierbij het uitgangspunt. Dat wij dit doen vanuit onze eigen identiteit spreekt voor zichzelf.

Via deze website kunt u kennis nemen van wat ons beweegt in onze zorg voor kinderen. Wij hopen u echter ook daadwerkelijk op een van onze scholen te mogen ontmoeten waar wij u van harte welkom zullen heten!

Alle Scholen Stichting Katholiek Onderwijs voeren dyslexieprogramma Kurzweil in.

Stichting Katholiek Onderwijs Enschede gaat als eerste in Oost-Nederland het dyslexiehulpmiddel Kurzweil 3000 vanuit één bovenschools, centraal loket aanbieden. In totaal betreft het 16 basisscholen en 1 speciale basisschool.
Lees meer >>>

kurzweil

©2014 Stichting KOE