U bent hier: Uitgangspunten»startpagina»Indiv. zorg en-verbreding

Indiv. zorg en-verbreding

De sociale vaardigheidstraining (SOVA)

De Dr. Ariënsschool is in de gelukkige omstandigheid om de kinderen sociale vaardigheidstraining te kunnen laten volgen. Deze training is dezelfde als die door Mediant en Jarabee wordt gegeven.

We geven twee verschillende trainingen:
Voor de onderbouw “Tim en Flapoor” en voor de midden- en bovenbouw “Ringrose”.
De ouder(s) en/of de leerkracht(en) geven aan dat het kind hulp nodig heeft op de volgende gebieden: – Vrienden maken en vrienden houden.
– Spelen met leeftijdgenoten.
– Zich presenteren naar anderen.
– Uiten van gevoelens.
– Zeggen wat je denkt, wilt en voelt.
– Ontdekken wat de ander denkt, wil en voelt.
– Zelfvertrouwen vergroten / weerbaar maken.
– Initiatief nemen.

De groepen bestaan uit zes leerlingen en twee leerkrachten van de Dr. Ariënsschool.
Voordat we met de groepen van start gaan, beginnen we met een intakegesprek met ouder(s)/verzorger(s) en kind.
Halverwege de training worden de ouder(s) en leerkracht(en) op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen via een schriftelijke tussenevaluatie.
Na de training van veertien á vijftien lessen van een uur volgt er een eindgesprek met de ouders(s)/verzorger(s). Met de leerkracht houden we een gesprek over het hierna uit te voeren handelingsplan.

Wij geven de training ook voor leerlingen uit het samenwerkingsverband van de SKOE. De leerkrachten uit het samenwerkingsverband melden aan via de interne begeleider van de school.

Met vriendelijke groeten, Colette Haarman, Gerda van Dijk, Antoinette Veldhuis