U bent hier: startpagina

Welkom

Eind september verwachten we een nieuwe website te hebben!

Voor informatie 1e schooldag zie nieuwsbrief 9 – Fijne vakantie team IBS de Eschmarke!

 

WELKOM OP DE INTERNETPAGINA VAN DE INTERCONFESSIONELE BASISSCHOOL “DE ESCHMARKE”

De IBS de Eschmarke is een moderne basisschool in de wijk De Eschmarke, gelegen tussen Enschede en Glanerbrug. In het schooljaar 1997/1998 werd de basis gelegd voor de onderwijskundige activiteiten en in oktober 1998 werd met iets meer dan veertig leerlingen daadwerkelijk gestart in het multifunctionele centrum De Eschmarke aan de Esmarkelaan 207.
Anno 2016 is de school gegroeid tot bijna 450 leerlingen, die begeleid worden door een enthousiast en jong team in 17 groepen, verdeeld over 2 locaties. De organisatie van de school gaat uit van het leerstofjaarklassensysteem, waarbij we er naar streven dat elk kind zich kan ontwikkelen naar eigen aard en aanleg. Dit in een uitdagende leeromgeving waar kinderen met plezier naar toe gaan in een veilige omgeving  gesteund door zijn of haar leerkracht.

Het interconfessionele karakter van De Eschmarke weerspiegelt zich in het uitgangspunt dat er respect en aandacht is voor ieders geloof en/of overtuiging. De interconfessionele  levensovertuiging vindt U terug in de kern van de ontmoetingsgedachte die de school vanuit de veelzijdige samenstelling van de wijk vorm en inhoud geeft. Wij werken vanuit de opvatting dat elk mens uniek is in aard, aanleg en ontwikkeling.

De inrichting van het onderwijs in de groep sluit aan bij de ontwikkelingsmogelijkheden van het individuele kind. Om dit te realiseren:

  • is er begeleiding van leerlingen die extra zorg nodig hebben, aangestuurd door twee ervaren interne begeleiders;
  • is er veel specialisme (o.a. taal, rekenen, wetenschap&techniek) binnen een jong en enthousiast team;
  • worden onze meerbegaafde/ en hoogbegaafde leerlingen begeleid in de plusklas
  • is er in de kleutergroepen veel aandacht voor spel en spelbegeleiding;
  • is er in de midden- en bovenbouw aandacht voor techniek, ontwerpend en ondekkend leren
  • wordt gebruik van ict (iPad, tablets, digiborden) ingezet om het leren te bevorderen;
  • is er naast het leren in de groep een goede balans tussen de creatieve vakken (muziek, kunst en cultuur) en bewegingsonderwijs.

Graag laten wij U nader kennis maken met onze interconfessionele school waar wij trots op zijn.
Mocht u nadere informatie willen of een keer een kijkje in de school willen nemen, maak dan telefonisch een afspraak:  053-4617500 of 053-4617383 (dependance) of vul het contact formulier    in (zie menu website).

Jeroen Hulsmeijers  (directeur)

StickerA6_CMYK