U bent hier: startpagina

Welkom

WELKOM OP DE INTERNETPAGINA VAN DE INTERCONFESSIONELE BASISSCHOOL “DE ESCHMARKE”

De Eschmarke is een moderne basisschool in de wijk De Eschmarke, gelegen tussen Enschede en Glanerbrug. In het schooljaar 1997/1998 werd de basis gelegd voor de onderwijskundige activiteiten en in oktober 1998 werd met iets meer dan veertig leerlingen daadwerkelijk gestart in het multifunctionele centrum De Eschmarke aan de Esmarkelaan 207.
Anno 2013 is de school gegroeid tot ruim 500 leerlingen, die begeleid worden door een enthousiast en jong team in 19 groepen, verdeeld over 2 locaties.
De organisatie van de school gaat uit van het leerstofjaarklassensysteem, waarbij we er naar streven dat elk individu zich kan ontwikkelen naar eigen aard en aanleg. Het interconfessionele karakter van De Eschmarke weerspiegelt zich in het uitgangspunt dat respect en aandacht gereserveerd is voor ieders geloof en/of overtuiging.
De inrichting van het onderwijs in de groep sluit aan bij de ontwikkelingsmogelijkheden van het individuele kind. De interconfessionele  levensovertuiging vindt U terug in de kern van de ontmoetingsgedachte die de school vanuit de veelzijdige samenstelling van de wijk vorm en inhoud geeft. Wij werken vanuit de opvatting dat elk mens uniek is in aard, aanleg en ontwikkeling. Wij gaan er van uit dat elk kind een eigen individueel prestatieplafond heeft, waar het uit eigen beweging niet makkelijk doorheen breekt. De school stelt zich dan ook ten doel het prestatieplafond van uw kind stap voor stap te verhogen en de algemene prestatie van uw kind te verbeteren.
Samen leven, samen leren, samen op weg naar morgen.
Graag laten wij U nader kennis maken met onze interconfessionele school.

Mocht u nadere informatie willen of een keer een kijkje in de school willen nemen, maak dan telefonisch een afspraak:  053-4617500 of 053-4617383 (dependance)

Marja Baede (directeur)

StickerA6_CMYK