U bent hier: startpagina»Opleidingsschool

Opleidingsschool

Met ingang van augustus 2012 is onze school een opleidingsschool. Dat betekent dat we in samenwerking met de Hogeschool Edith Stein, Onderwijs Centrum Twente te Hengelo (onderdeel van Saxion Hogeschool), studenten opleiden tot het beroep van leerkracht. Studenten en mentoren (dit zijn de de begeleidende leerkrachten)worden in een opleidingsschool begeleid door een schoolopleider. Deze schoolopleider is een hiervoor geschoold personeelslid van de basisschool. Bij ons op school zijn dit Anita Evering en Marita Hoekema.
In een opleidingsschool wordt op een nieuwe manier vorm gegeven aan het opleiden van aanstaande collega’s. Doordat de studenten een groot deel van de week op de basisschool aanwezig zijn kunnen de leerkrachten van de school hun ervaring overdragen en via de studenten op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op onderwijsgebied. Tevens betekent het dat er meer handen in de groepen zijn om de leerlingen te ondersteunen.
Voor de studenten betekent deze vorm van leren dat de praktijk in een veel betere verhouding komt te staan tot de theorie. Het leren van het beroep sluit meer dan voorheen aan op de alledaagse schoolpraktijk. Studenten ervaren meer en begrijpen daardoor beter waarom ze zich theorie eigen maken.
Als basisschool zijn wij mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze toekomstige leerkrachten. Wij willen een opleidingsschool zijn die het beroep van de leraar uitdagend maakt en die de instroom van nieuwe leerkrachten vergroot.

Kortom een school met leer-kracht!