U bent hier: startpagina»Ouderactiviteiten commissie

Ouderactiviteiten commissie

De ouderactiviteitencommissie (O.A.C.) en de ouderbijdrage.

Naast de M.R. van de school is er een ouder-activiteitencommissie die zich vooral bezig-houdt met de praktische zaken van op school. De samenstelling van deze raad staat in de jaarkalender.
De jaarlijkse ouderbijdrage is vrijwillig, maar u zult begrijpen dat de ouderbijdrage onontbeerlijk is voor het realiseren van activiteiten, die voor kinderen belangrijk zijn en die de sfeer op school ten goede komen. Dan gaat het met name over activiteiten zoals het jaarlijkse schoolreisje, vieringen en voor groep 8 het schoolkamp. Eenmaal per jaar ontvangt u het jaarverslag van de O.A.C. waarin ook verantwoording van de geldstromen is opgenomen. De hoogte van de jaarlijkse ouderbijdrage vindt u in de jaarkalender. Het is de O.A.C. die de bedragen voor de vrijwillige bijdrage int.

De OAC schooljaar 15-16

IMG_4438

Brief Ouderbijdrage 2015-2016

Brief Instromers 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015