U bent hier: startpagina»Waar de school voor staat

Waar de school voor staat

Onze visie op het onderwijs.

St. Gerardusschool: een school met leer-kracht.

We proberen op onze school zoveel mogelijk leer-kracht te ontwikkelen bij de leerlingen. Dit vraagt voortdurende inzet van zowel leerkrachten als leerlingen met aandacht voor ontwikkeling van het eigen talent.
Een kind gaat naar school om te leren, dat is natuurlijk vanzelfsprekend, maar wat een kind leert is op de eerste plaats afhankelijk van het plezier waarmee een kind kan werken. Uit ervaring weten we dat als een kind met plezier naar school gaat en zich thuis voelt, het leren beter gaat. Dat betekent voor school: werken in een goede sfeer, met een positieve instelling ten opzichte van het kind.
Daarnaast gaan we zoveel mogelijk uit van het eigene van het kind: elk kind is anders. Het is belangrijk dat het kind zijn / haar eigen mogelijkheden en talenten ontdekt en die ontwikkelt. Elk kind heeft zijn / haar eigen capaciteiten en neemt de eigen achtergronden mee. Voor al die verschillende kinderen  willen we als school oog hebben.
Onze school wil graag een plek zijn waar kinderen niet alleen iets leren, maar zich kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid en positief gedrag.

Een veilig leerklimaat

Om een volwaardig mens te worden, moet een kind opgroeien in een vriendelijke en veilige omgeving.
Die veilige leeromgeving  kan mede gemaakt worden doordat de school zorgt voor orde en regelmaat. Niet met starre regels maar met een vriendelijke vanzelfsprekendheid. Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich goed ontwikkelen. De St.Gerardusschool is een school met duidelijke afspraken die ervoor zorgen dat we in respect met elkaar om kunnen gaan.
Het is niet overbodig hierbij te vermelden dat de aanwezigheid en hulp van ouders in school van groot belang is. Zij geven aan kinderen het gevoel dat thuis en school in elkaars verlengde liggen.