U bent hier: startpagina»Schoolgebouw

Schoolgebouw

De richting van de school

De St. Liduinaschool is een katholieke basisschool en staat sinds 1955 in het dorp Lonneker (gemeente Enschede) naast de centraal gelegen kerk. Met ingang van 1 augustus 2001 is er sprake van een bestuurlijke fusie met de katholieke scholen in Enschede. De St. Liduina maakt dan samen met 15 andere basisscholen deel uit van de KOE.
De St. Liduinaschool staat open voor leerlingen van alle gezindten. Respect voor een ieders geloofsopvatting en levensbeschouwing is voor ons een centraal uitgangspunt. Vanuit de R.K.-gedachte proberen we hier als school zo goed mogelijk invulling aan te geven.

De situering van de school

Lonneker is een nog relatief besloten dorpsgemeenschap onder de rook van Enschede. De grotendeels traditionele bevolking, deels nog met een agrarische achtergrond, wordt wel steeds meer geïntegreerd in de stad Enschede door de komst van vele nieuwe gezinnen in Lonneker. De St. Liduinaschool is gelegen naast het dorpshuis waar tevens de plaatselijke crèche is gevestigd. Door het nog altijd kleinschalige karakter van het dorp Lonneker is er sterk sprake van een gemeenschapsgevoel, wat tot uiting komt in nauwe contacten tussen school en allerlei plaatselijke verenigingen en clubs.

De schoolgrootte

Op dit moment heeft de St. Liduinaschool ruim 170 leerlingen, verdeeld over acht groepen. De groepen hebben allen hun eigen leerkracht. Er is geen sprake van combinatiegroepen. In totaal zijn er 15 leerkrachten werkzaam, die samen met een aantal ondersteunende mensen het schoolteam vormen.