U bent hier: Uitgangspunten»startpagina»ICT

ICT

Gebruik van computers 

Het gebruik van computers is in het hedendaagse onderwijs niet meer weg te denken.
Ook wij zijn voorstander van een doelmatig gebruik van computers op school. 

Er is een netwerk van computers binnen de gehele school aangelegd. Als extra voordeel daarvan zien we bijvoorbeeld dat we grootschaliger kunnen werken met dezelfde programma’s in verschillende groepen. Voor de leerkracht is het mogelijk gerichte opdrachten te geven aan een grotere groep leerlingen tegelijk. Voor elke groep is er software op diverse gebieden.
In alle lokalen staan computers opgesteld en in de centrale hal kan nagenoeg een hele groep kinderen gebruik maken van de vele computers die op deze plek zijn opgesteld.
Ons computerbestand is in 2006 geheel vernieuwd.

Wij zijn aangesloten op een netwerk van scholen in Enschede en kunnen gebruik maken van het kennisnet (internet). Met name oudere kinderen doen dit om allerlei interessante informatie op te vragen, die zo nodig gebruikt wordt voor werkstukken en spreekbeurten of om zo maar iets te willen weten.
Tevens willen we kinderen steeds meer aan het gebruik van e-mail laten gewennen.
In het kader van ons internationaal Comeniusproject, uitwisseling met Engelse en wellicht binnenkort Duitse partnerscholen, ontstaan er e-mailcontacten met onze collegascholen in Engeland (en dus waarschijnlijk Duitsland).

Er is voor alle groepen software op velerlei gebied al dan niet in samenhang met de door ons gebruikte methodes.
Bij methode-gerelateerde software is er sprake van inoefening, remediëring en verrijking.
Voortdurend wordt gekeken naar geschikte, nieuwe computerprogramma ‘s. Deze worden dan, in overleg met de ICT’er en leerkrachten aangeschaft. Ook voor thuisgebruik zijn er diverse mogelijkheden.