U bent hier: Samenwerkingsverband 08.03»startpagina»SBAO

SBAO

SBAO Dr. Ariënsschool

De Speciale School voor Basisonderwijs: 
“Speciale scholen voor basisonderwijs zijn bestemd voor leerlingen van wie vaststaat dat een specifieke orthopedagogische en orthodidactische benadering nodig is, waarvoor zij dan gedurende enige tijd op deze scholen hun onderwijs ontvangen. 
Het onderwijs op deze scholen moet intensiever en specifieker zijn dan het onderwijs op reguliere basisscholen. Indien de mogelijkheden van leerlingen dit rechtvaardigen, streeft men naar integratie van de leerlingen, naar deelname aan een zo gewoon mogelijk onderwijsleerproces en zo mogelijk binnen een setting van een school voor regulier (basis) onderwijs”.(uit Inspectierapport oktober 2002 pagina 27)
In het schoolplan van de Dr. Ariënsschool zijn de beleidsuitgangspunten, de visie en de doelstellingen beschreven.

De wet verlangt de vaststelling van een tweede teldatum voor het sbao. Het bestuur heeft deze bepaalt op 2 oktober, omdat deze datum het meest overeen zal komen met de reguliere teldatum.

Plaatsingsdata. De minister heeft minimaal drie verplichte toelatingsmomenten ingevoerd. Uitgangspunt bij de plaatsing binnen swv is dat maximaal binnen zes weken nadat de PCL een positieve beschikking heeft afgegeven, deze leerling op de sbao wordt toegelaten.
Wachtlijst: er is sprake van een wachtlijst als een ouder een kind met een PCL-beschikking van het eigen swv het kind aangemeld heeft bij de directeur van de sbao-school en er niet direct plaats is.
Inschrijven. De bao leerling die pas ná 1 oktober op de sbao wordt geplaatst dient zoals boven uiteengezet, volledig door de CD uit de zorgmiddelen van de scholen via de CD te worden bekostigd. De verwijzende basisschool die een leerling pas op 2 oktober uitschrijft ontvangt dan nog bijna twee jaar – in het dan lopende en het daarop volgende schooljaar – de bekostiging. Die leerling zit dan vanaf oktober echter op de sbao en dient via de afspraken gebaseerd op “De verrekening” (bijlage) aan het sbao vergoed te worden.